• SlashAFK v1.0 modes
 • SlashAFK afkhelp1.5
 • SlashAFK loaded 1.5 LITE
 • SlashAFK loaded 1.5
 • SlashAFK v2.0 Minimap icons
 • v2.0 AddonManager support and SettingsWindow
 • SlashAFK v2.0 afkhelp
 • SlashAFK v2.5 MinimapButtons
 • Slash AFK v3.2 GUI
 • Slash AFK - DND mode
 • Slash AFK - v4.0 GUI with tabs
 • Slash AFK v4.5 AutoAFK tab
 • Slash AFK Main 4.91
 • Slash AFK 5.0 Main Window